fredag 20 februari 2015

Allergier

OBS!! Då det är flertalet personer med nötallergi anmälda till träffen ber vi er att respektera detta, och därmed 
INTE ta med någon form av nötter till lokalen!
Dessa allergier är ofta luftburna och innebär att personerna reagerar på nötter även om det endast finns i lokalen.

Inga kommentarer: